Lampropeltis triangulum syspila :

L.t. syspila er en af de mindste trefarvede kongesnoge, som nyklækkede er de ca. 15 - 20cm, og som voksne bliver de kun 45 - 70cm ( rekorden er 106cm )

Denne snog er utrolig farvestrålende, de røde / rødbrune sadler har en sort kant, på hvid / grålig baggrund.

Hovedets mønster varierer meget, de fleste dyrs hovedet er præget af en stor rød plet med sort. Snuden er cremefarvet med sort på suturerne.

Som føde indtager syspilaen i naturen primært øgler, gnaver og som de kanibaler de er, også andre slanger.

Denne snog stammer primært fra den østlige del af Kansas,Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee, og store dele af Mexico, de kan i fangeskab blive op til 20år, dog er det normale op til 15år.

Terrarie :
Det er vigtigt at terrariet er 100% flugtsikkert da de er små "flugtkonger" og kan komme ud af selv små sprækker og huller, dog skal terrariet være ordentligt ventileret. 
Bruger du grene m.m. fra haven til deco i terrariet skal dette altid overhældes med kogende vand inden det monteres i terrariet så alle bakterier, og smådyr er døde.
Der må ikke bruges grene fra træer der bærer frugt og bær.

Temperatur :
Terrariet skal have en temperatur på mellem 26-29gr. (dag) og 22-24gr. (nat) dette gøres med en varmeplade som placeres i den ene halvdel af terrariet, den anden halvdel holdes "kold", Lampropeltis snogene er vekselvarme og har dermed mulighed for at regulere deres krops temperatur.
Termostatstyrring af varmepladen er en god ide så der holdes en jævn varme ved dyret. 

Vand :
En vandskål der er stor nok til at den kan bade i er et "must" ligesom det er vigtigt, at de får rent vand jævnligt. 

Skjul :
L.t. syspila lever i naturen i underjordiske sprækker, klippe sprækker, klippefyldte græs og skovområder m.m, det er derfor vigtigt at de har mulighed for at skjule sig i et tykt bundlag, og have en hule hvor de kan føle sig trygge, da de i naturen primært kommer frem for at spise og termoregulere.

Bundlag :
Der findes mange forskellige slags bundlag bl.a. bark, savsmuld, akvarie sten m.m. dog er det ikke at anbefale at bruge sand i bunden, da dette kan sætte sig mellem skællene på dyret, og spåner af Ceder kan være direkte skadeligt for dyret. 

Lys :
Lampropeltis snoge har ikke brug for UV lys, dog er det en god ide at montere et døgnur på det almindelige lys i terrariet så snogene får en dagsrytme. 

Fodring :
Vi anbefaler at du fodrer syspilaen med døde mus i passende størrelse, da de kan blive beskadiget af musebid fra forsvarende levende mus, og dette kan medføre store dyrlæge regninger, denne snog er som tidligere skrevet også en af de mindste Lampropeltis snoge, og spiser derfor forholdsvis små mus, ungerne kan ikke spise hele pinkys, vi bruger derfor pinkys fra Pygmæmus.

Hamskifte :
Slanger skifter somregel ham 4-8 gange om året, og selve aktiviteten bliver styret af en blanding af hormoner og vækst. Frekvensen af hamskifter er afhængig af flere faktorer, hvoraf fødeindtagelse og omgivelsernes temperatur er de vigtigste. Hele processen kan tage op til 3-4 uger, og fordi slanger ikke har øjenlåg, skifter de også deres skind over øjnene. 
Når snogen får mælkehvide øjne er der kun få dage til hamskifte, og nogle snoge vil i den periode ikke indtage føde.
Det kan tit hjælpe at fugte i terrariet under hamskifte.
Ungerne skifter allerede ham når de er ca 1 uge gamle (hvorefter de fodres første gang), og derefter skifter de ham med jævne mellemrum.
Tjek altid snogen for evt. ham rester, specielt ved halespidsen og i hoved, da der i værste tilfælde kan gå i forrødnelse.

Parring:
L.t. syspilaens parring starter somregel efter endt dvale periode ( 3 - 3,5 md ) og når dyrene har fået foder de første par gange sættes de sammen (under opsyn) her bliver hannerne tiltrukket af et duftspor, som de formeringsklare hunner udsender. 
Når hannen kommer i kontakt med hunnen, prøver han at stimulere hende ved at gnide sin hage hen over hendes ryg, hvis hun er modtagelig for parring, begynder hun at sitre og rykke kroppen frem og tilbage, bevægelserne bliver voldsommere i takt med, at hannen kryber fremad over hende, til sidst er de to dyrs kloakåbninger i tæt kontakt med hinanden, så snor de halerne sammen, og hannen stikker det ene af sine to parringsorganer ind i hunnens kloakåbning. Parringsorganerne ligger normalt med vrangen ud i et hulrum i halen, og de er som regel besat med pigge og forskellige udvækster. 
Slangeparret holder den fysiske forbindelse i en kortere eller længere periode, der kan vare fra få minutter til flere timer.

Drægtighed :
Når syspilaen lægger æg, skal dette ske i en lukket box med fugthule som har et hul til ind og udgang, her kan den lægge sine æg, hunnen skal placeres i denne box ca 1 til 2 uger inden æglægningen. ( hunnen søger rundt i terrarieet ) 
Fugthulens underlag skal være fugtigt Vermiculite (kan købes ved dyrehandleren) dette skal altid holdes fugtigt, dog skal æggene lægge "tørt". 
Skulle æggene blive lagt udenfor fugthulen, kan disse forsigtigt lægges derind, men de må ikke roteres.
Der skal kun være en lille vandskål i boxen, da hun kan finde på at lægge sine æg der i, og dermed skade ægget.
Æggene flyttes til rugeskabet som gerne skal have en konstant temperatur på 28-29gr. og husk at holde fugtigt hele tiden.
Hvis æggene ikke er befrugtede (falder lidt sammen og bliver mørkere) eller går i forrådnelse, skal disse fjernes fra fugthulen.

Syspilaen kan lægge  1-12 æg.

Drægtighed : ca 60 dage

Æggene udklækkes efter : 57-60 dage 

Kønstestning :
Vi anbefaler at kønstestning altid foretages af fagfolk eller øvede, vil du selv lære det så få endelig en fagkyndig til at råde og vise dig hvordan, for kloakken skades nemt på dyret.

Sygdom :
Da vi aldrig har haft sygdom i vores slangesamling, har vi ikke den storre erfaring med dette, så kontakt derfor altid en Dyrelæge.

Diverse :
# Man kan på internettet finde mange gode bøger fra bl.a. USA om Milk & Kindsnakes, bl.a. "A complete guide to Lampropeltis" af Adam Black og "Kingsnakes & Milksnakes" fra forlaget Barrons.

Vi håber du har fået fornøjelse af disse informationer, har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til mysnakes.dk

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lampropeltis triangulum syspila hos mysnakes :

Lampropeltis triangulum syspila #1401 
Alder : 2014
Køn: 0.1 ( hun )

Føde: Døde mus

Opdrætter : Jörg Farr ( D )

Lampropeltis triangulum syspila #1402 
Alder : 2014
Køn: 1.0 ( han )

Føde: Døde mus

Opdrætter : Jõrg Farr ( D )