Lampropeltis alterna

Lampropeltis alterna er en meget god "begynder-slange" ikke mindst p.g.a. sit meget rolige og nysgerrige sind. 
Alternaen ligger i mellemstørrelsen af Lampropeltis snoge, den bliver som voksen op til 120 cm.
Alternaen har et meget atypisk hoved i forhold til andre Lampropeltis arter, de har et bredere hoved, og store øjne der mest af alt minder om "fiskeøjne".

Alterna arten findes som Blairi og Alterna Alterna, alle Alterna snogene hos Mysnakes er Blairi.

Alternaen er som andre Lampropeltis arter kannibaler, de lever ikke i flok og mødes kun i forsommeren når de skal igang med parring.
Selv om Lampropeltis er kannibaler, er det forholdsvis nemt at få dem til at trives sammen i et terrarie som par, men hold øje med dem i starten, og sørg for at de foderes jævnligt og hver for sig.

Oprindeligt stammer disse snoge fra sydvest Texas og det nordlige Mexico. Terrarie : 
Vores erfaring med Alternaen i terrarie er at de er meget nemme at have, og selvom de er nataktive har vi stor glæde af dem i dagtimerne også.  
Det er vigtigt at Alternaens terrarie er 100% flugtsikkert da de er små "flugtkonger" og kan komme ud af selv små sprækker og huller, dog skal terrariet være ordentligt ventileret. 
Bruger du grene m.m. fra haven til deco i terrariet skal dette altid overhældes med kogende vand inden det monteres i terrariet så alle bakterier, og smådyr er døde.
Der må ikke bruges grene fra træer der bærer frugt og bær.

Temperatur :
Alternaens terrarie skal have en temperatur på mellem 27-30gr. (dag) og 22gr. (nat) dette gøres med en varmeplade som placeres i den ene halvdel af terrariet, den anden halvdel holdes "kold", Alternaen er vekselvarme og har dermed mulighed for at regulere sin krops temperatur.

Termostatstyrring af varmepladen er en god ide så der holdes en jævn varme ved dyret. 

Vand :
En vandskål der er stor nok til at den kan bade i er et "must" ligesom det er vigtigt, at de får rent vand jævnligt.

Vores erfaring er at en vandskål med frisk vand er nok til at holde den rette luftfugtighed i terrariet.  

Skjul :
Alternaen skal have mulighed for at skjule sig i en hule, da de i naturen lever i sprækker o.lign. og kan dermed føle sig trygge.  


Bundlag :
Der findes mange forskellige slags bundlag bl.a. bark, savsmuld, akvarie sten m.m. dog er det ikke at anbefale at bruge sand i bunden, da dette kan sætte sig mellem skællene på dyret, og spåner af Ceder kan være direkte skadeligt for dyret. 

Lys :
Alternaen har ikke brug for UV lys, dog er det en god ide at montere et døgnur på det almindelige lys i terrariet så snogene får en dagsrytme. 

Fodring :
Vi anbefaler at du foder din Alterna med døde mus i passende størrelse, da Alternaen i naturen normalt spiser dyr den kan finde under sten, sprækker, gnaverhuler og steder hvor ofrets flugtveje er stærkt begrænset.

Alternaen kan blive beskadiget af musebid fra forsvarende levende mus, hvilket kan skade Alternaen, og medføre store dyrlæge regninger.

Vi fodrer vores unger ( 0-1år ) med pinkis mus ca hver 3. dag, vores ungdyr (1-3år ) med fuzzys hver 10. dag og vores voksne dyr med fuldvoksne mus 1 gang pr. hver 3. uge , dog fodres unge og voksne mindre i vinterperioden ( p.g.a.dvale m.m. )  
Dyrene bør få fred og ikke håndteres de første dage efter fodring. 

Hamskifte :
Slanger skifter somregel ham 4-8 gange om året, og selve aktiviteten bliver styret af en blanding af hormoner og vækst. Frekvensen af hamskifter er afhængig af flere faktorer, hvoraf fødeindtagelse og omgivelsernes temperatur er de vigtigste. Hele processen kan tage op til 3-4 uger, og fordi slanger ikke har øjenlåg, skifter de også deres skind over øjnene. 

Når snogen får mælkehvide øjne er der kun få dage til hamskifte, og nogle snoge vil i den periode ikke indtage føde.
Med nogle snoge kan det hjælpe at fugte i terrariet under hamskifte, men som udgangspunkt har Alternaen fugt nok i terrariet hvis der er frisk vand i skålen, Alternaen tåler ikke at der er konstant høj luftfugtighed.

Ungerne skifter dog ham allerede når de er ca 1 uge gamle (hvorefter de fodres første gang), og derefter skifter de ham med jævne mellemrum.
Tjek altid snogen for evt. ham rester, specielt ved halespidsen og i hoved, da der i værste tilfælde kan gå i forrødnelse.

Dvale :
Der er mange meninger vedr. dvale!, vores dyr er ikke i dvale før de er helt voksne, og under dvale køler vi dem ikke ned, men har dem ved stue temp., de går dog uden lys og foder, og vi har bestemt ikke problemer med parring, men søg mere info på nettet, for som sagt så er der mange meninger.


Parring:
Alternaens parring starter somregel efter endt dvale periode og når dyrene har fået foder de første par gange sættes de sammen (under opsyn) her bliver hannerne tiltrukket af et duftspor, som de formeringsklare hunner udsender. 
Når hannen kommer i kontakt med hunnen, prøver han at stimulere hende ved at gnide sin hage hen over hendes ryg, hvis hun er modtagelig for parring, begynder hun at sitre og rykke kroppen frem og tilbage, bevægelserne bliver voldsommere i takt med, at hannen kryber fremad over hende, til sidst er de to dyrs kloakåbninger i tæt kontakt med hinanden, så snor de halerne sammen, og hannen stikker det ene af sine to parringsorganer ind i hunnens kloakåbning. Parringsorganerne ligger normalt med vrangen ud i et hulrum i halen, og de er som regel besat med pigge og forskellige udvækster. 
Slangeparret holder den fysiske forbindelse i en kortere eller længere periode, der kan vare fra få minutter til flere timer.

Drægtighed :
Alternaen vil efter ca 60 dages drægtighedsperiode lægge sine æg, dette skal ske i et andet terrarie/box med fugthule som har et hul til ind og udgang, her kan den lægge sine æg, hunnen skal placeres i denne box ca 1 til 2 uger inden æglægningen.
Fugthulens underlag skal være fugtigt Vermiculite ((kan købes ved dyrehandleren) dette skal altid holdes fugtigt, dog skal æggene lægge "tørt". 
Skulle æggene blive lagt udenfor fugthulen, kan disse forsigtigt lægges derind, men de må ikke roteres.
Der skal kun være en lille vandskål i boxen, da hun kan finde på at lægge sine æg der i.
Æggene og fugthulen flyttes til rugeskabet som gerne skal have en konstant temperatur på 28gr. og husk at holde fugtigt hele tiden.
Hvis æggene ikke er befrugtede (falder lidt sammen og bliver mørkere) eller går i forrådnelse, så skal disse æg fjernes fra fugthulen.
Efter ca 60 dage vil de 7-15 æg klække og de ca 24cm. lange Alterna unger kommer ud, lad altid ungen klare det selv da du nemt kan skade slange. 
Ungerne tages løbende fra og skal i egen lille terrarie/box, da de jo er kannibaler. 

Kønstestning :
Vi anbefaler at kønstestning altid foretages af fagfolk eller øvede, hvis du selv vil igang med kønstestning af dine dyr, er det vigtigt at du ser vores underside "Kønstestning" hvor der er udførlige videolinks til YouTube, men få endelig en fagkyndig til at råde og vise dig hvordan, for kloakken skades nemt på dyret.


Sygdom :
Da vi aldrig har haft sygdom i vores slangesamling, har vi ikke den storre erfaring med dette, så kontakt derfor altid en Dyrelæge ( se under links ) eller for mindre skader/sygdom evt. din dyrehandler.


Diverse :
# Man kan på internettet finde mange gode bøger fra bl.a. USA om Milk & Kindsnakes, bl.a. "A complete guide to Lampropeltis" af Adam Black og "Kingsnakes & Milksnakes" fra forlaget Barrons.


Vi håber du har fået fornøjelse af disse informationer, har du yderligere spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til mysnakes.dk


( Kilde : Mysnakes.dk )